Ny entreprenør

Vår utleier/eier har av ulike årsaker engasjert en ny entreprenør til å gjennomføre byggetiltakene i Sporveisgata 20. Dette har vært med på å forsinke detaljplanleggingen av prosjektet noe. Og fordi fremdriftsplanen er en viktig komponent i den nye leieavtalen, er denne enda ikke blitt signert. Vi setter pris på at entreprenøren er grundig og velger å bruke tid på planleggingen av de ulike tiltakene på DSO. Bildene fra loftet illustrerer at det er mange utfordringer som skal løses… Planen er fremdeles å starte med gravearbeidene denne sommeren. Stay tuned! 

Unser Vermieter/Eigentümer hat aus verschiedenen Gründen einen neuen Generalunternehmer beauftragt, die Maßnahmen in Sporveisgata 20 durchzuführen. Dies hat die Detailplanung etwas verzögert, und da die Pläne wichtige Bestandteile des neuen Mietvertrages sind, konnte dieser bisher noch nicht unterzeichnet werden. Wir befürworten diese gründliche Planung der verschiedenen Maßnahmen, und die Bilder vom Speicher geben einem einen Hinweis darauf, welche Herausforderungen zu lösen sind…  Wir warten den Fahrplan mit Spannung ab und rechnen immer noch mit Baubeginn in diesem Sommer. Stay tuned!

Skattespørsmålet…

index

Vi gleder oss nå over at Skatt Øst har gitt oss en positiv tilbakemelding på vårt skattetekniske spørsmål. Dette var en viktig forutsetning for at vi kan gå videre med utbyggingsprosessen av skolen og barnehagen.

Nå samarbeider vi med eier og entrepenør bl.a. om å beskrive de forskjellige delprosjektene. Denne dokumentasjonen er et viktig grunnlag for den praktiske prosessen gjennom byggefasen. Foreløpig har vi tro på at vi kan starte utbyggingen i år.

Wir freuen uns über gute Nachrichten von Skatteetaten, die uns bestätigen, dass die Steuerfrage gelöst ist. Dies war eine wichtige Vorbedingung für den Ausbau der Schule und des Kindergartens.

Nun arbeiten wir an den Verträgen mit dem Eigentümer und dem Generalunternehmer, u.a. an einer detaillierten Beschreibung der verschiedenen Teilprojekte. Diese Dokumente sind wichtige Grundlagen auch für die praktische Zusammenarbeit während der Bauphase. Derzeit sieht es ganz danach aus, dass der Ausbau noch dieses Jahr erfolgen kann.

 

Status per 10.03.2017

Vi venter spent på svaret på vår forespørsel hos Skatteetaten i Oslo, som er ventet i løpet av mars. Svaret vil gi oss en pekepinn på om vi får startet utbyggingen de neste månedene, eller om vi må vente til våren 2018.

Wir warten noch auf die Antwort auf eine steuertechnische Frage von Skatteetaten i Oslo, was im Laufe von März erwartet wird. Die Antwort wird entscheidend dafür, ob wir dieses Jahr schon ausbauen können, oder ob wir bis 2018 warten müssen.

Grunnprøver

IMG_5959I vinterferien ble det tatt prøver av grunnen i og rundt skolegården. Prøvene viste at det er en del fjell under skolegården og der hvor gymsalen skal oppføres. Fjell er bra for stabiliteten, men det betyr også noe mer sprenging i sommerferien.

In den Winterferien wurden Erdproben des Grundes im Schulhof und in den angrenzenden Gebieten genommen. Die Proben zeigten, dass wir viel Berg unter den Füssen haben, was für die Stabilität eines Gebäudes gut ist. Es bedeutet auch, dass etwas mehr als gedacht in den Sommerferien weggesprengt werden muss.

IMG_5822

Velkommen

På denne bloggen finner du oppdatert informasjon om byggeprosjektet til Den tyske skole i Oslo i Sporveisgata 20. Ta kontakt via kontaktskjemaet, dersom du har innspill eller spørsmål, så svarer vi så fort som mulig.

Hier finden Sie aktuelle Informationen zum Bauprojekt der Deutschen Schule in Oslo (DSO) in Sporveisgata 20. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich via das Kontaktformular auf dieser Seite!