Stiftungsversammlung 8.2.2018

IMG_5831.JPGDonnerstag den 8. Februar (17-19 Uhr) lädt der Vorstand zur Stiftungsversammlung in Pilestredet 75c ein. Hier werden wir u.a. ausführlich über den aktuellen Status von Bau und Finanzen berichten. Save the date!

Dieser Blog wurde in Zusammenhang mit dem Ausbau der Sporveisgata letztes Jahr eingerichtet. Der Ausbau wurde bekanntlich gestoppt, und unser Fokus wurde auf andere Projekte gerichtet. Mittlerweile haben wir eine neue Homepage, die auch eine Blogfunktion hat, so dass wir es nun für richtig halten, diesen Baublog abzuschliessen. Die Neuigkeiten rund um dieses Thema wird ab sofort dort veröffentlicht.

Link zum Blog der DSO-Homepage!

Styret ved DSO inviterer til Stiftelsesforsamling i Pilestredet 75c torsdag 8. februar kl. 17-19. Her vil dere bl.a. få presentert aktuell status på bygg og finanser, så hold av ettermiddagen!

Denne bloggen ble opprettet i forbindelse med at vi skulle bygge ut loft og kjeller i Sporveisgata i fjor. Utbyggingen ble som kjent stoppet i siste liten, og vi rettet oppmerksomheten mot andre prosjekter og nye muligheter for økonomisk støtte. Før jul lanserte vi vår nye hjemmeside som også inneholder en blogg for nyheter. Vi ser det derfor naturlig å legge ned denne Bygg-bloggen og heller presentere nyheter rundt dette temaet i bloggen vi har på den nye hjemmesiden.

Link til bloggen på DSOs hjemmeside!

Reklamer

Artikkel i Dagens Næringsliv

Die Finanzzeitung Dagens Næringsliv hat das Thema vom Aftenposten aufgefriffen, und die Herausforderungen der DSO in einem Artikel heute veröffentlicht.

Wir freuen uns über die Arbeit des Vorstandes, der in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit bei den Politikern und in der Presse erzeugt hat!

IMG_8433

Dagens Næringsliv har tatt opp tråden fra temaet i Aftenposten, og setter fokus på vår situasjon i dagens utgave. Les hele artikkelen her!

– Problemet er både praktisk, økonomisk og politisk, sier styremedlem Sezer Subasi ved Den norsk-tyske skolen i Oslo.

Vi heier på Styret ved skolen, som på en flott måte klarer å skape blest om dette hos politikerne og i media!

 

 

Aftenpostenartikkel om DSO

Som beskrevet tidligere, jobber Styret ved DSO på flere fronter for å gjøre oppmerksom på behovet for hjelp, både til å finne og til å finansiere nye lokaler til oss, eller å pusse opp og utvide dem vi har.

Aftenposten har tatt opp dette temaet i en artikkel i dag. Det refereres her til at Den tyske skolen ikke vet hvor vi skal være etter 2019. Med dette menes lokalene i Pilestredet 75c. I Sporveisgata har vi kontrakt til 2022.

Wie berichtet, arbeitet der Vorstand der DSO in vielen Richtungen, um Hilfe bei der Finanzierung von Baumassnahmen oder Lokalitäten der Schule Aufmerksam zu machen.

Aftenposten hat das Thema heute in einem Artikel beschrieben. Im Artikel steht, dass die Schule nicht weiss, wo wir nach 2019 sein sollen. Hiermit ist Pilestredet 75c gemeint, wo wir bis 31.12.2019 einen Mietvertrag haben. In Sporveisgata läuft der Vertrag bis 2022.

https://www.aftenposten.no/osloby/i/2MqEB/Helt-uklart-nar-Oslo-far-ny-internasjonal-skole

Zwischenstand…

deutsche_schule_oslo.jpg

Mange av dere lurer på hva som er status på ‘Standort DSO’, og her kommer en liten oppdatering per november 2017:.

Styret i DSO jobber for tiden på flere fronter, både politisk for økt finansiering fra norske og tyske myndigheter, samt i søk etter de beste løsningene for skolen og barnehagen vår.

Siden grunnleggelsen for 37 år siden har DSO vokst fra 10 elever til 320 elever og 86 barn i barnehagen. Vår tyske ‘Auslandsschule’ har blitt en norsk-tysk bikulturell skole. Etterspørselen etter plasser på DSO er større enn noensinne. Dette er en positiv utvikling, men med den følger behov og krav. Skolen og barnehagen trenger bl.a. mer plass, egnede utendørsområder og en gymsal. En økning i finansiering er avgjørende for å kunne tilfredsstille disse langsiktige behovene, som er forbundet med høye investeringskostnader.

Styret utforsker alle muligheter og er i nær dialog med Stortinget, Utenriksdepartementet, Oslo kommune, eieren av Sporveisgata og en megler som arbeider med alternative byggeløsninger.

Viele fragen, wie der Status zum ‘Standort DSO’ ist, und hier kommt ein kleines Update per November 2017:

Der Vorstand der DSO arbeitet derzeit an mehreren Fronten, sowohl politisch für eine erhöhte Finanzierung durch den norwegischen und deutschen Staat als auch bei der Suche nach der besten Gebäudelösung für die Schule und den Kindergarten.  

Seit ihrer Gründung vor 37 Jahren ist die DSO von 10 Schülern auf 320 Schüler und 86 Kindergartenkinder gewachsen. Aus einer deutschen Auslandschule ist eine norwegisch-deutsche Begegnungsschule geworden. Die Nachfrage nach Plätzen an der DSO ist grösser denn je. Eine tolle Entwicklung, die mit veränderten Bedürfnissen und Anforderungen einhergeht. Die Schule und der Kindergarten brauchen u.a. mehr Platz, geeignete Außenareale sowie eine Turnhalle. Eine Erhöhung der Finanzierung ist entscheidend um diese Bedürfnisse, die mit hohen Investierungskosten verbunden sind, langfristig zufriedenstellend erfüllen zu können.

Der Vorstand untersucht alle Möglichkeiten und steht in engem Dialog mit dem norwegischen Parlament, dem Auswärtigen Amt, der Oslo Kommune, dem Besitzer von Sporveisgata sowie einem Immobilienmakler, der an alternativen Gebäudelösungen arbeitet.

Update

Skilt

Viele von euch fragen sich wohl, wo die Bagger bleiben, warum man die Bohrmaschinen nicht hört und wo die vielen Handwerker in Sporveisgata sich aufhalten…

Nach der ernüchternden Kaltdusche im Juni, haben wir uns alle etwas erholen müssen, bevor wir im August wieder nach neuen Lösungen suchen konnten. Wir sind zur Zeit im Dialog mit dem Vermieter, der sowohl kleinere Ausbauten als auch ganz neue Richtungen sich vorstellen könnte. Die Gespräche sind interessant, aber klar ist, dass wir als Schule viele Anforderungen erfüllen müssen, über die wir keine Kompromisse eingehen können.

Wir wollen diese Möglichkeiten erkundigen, und berichten sobald sich eine Richtung geklärt hat.

Mange av dere lurer sikkert på hvor det blir av gravemaskinene, byggestøyen og alle flittige håndverkere rundt skolen…

Etter kalddusjen vi fikk i juni, har vi nå samlet oss og går løs på nye muligheter, i samarbeid med vår kreative huseier. Han ser både på nye, mindre omfattende, ombygginger av Sporveisgata, så som også helt nye løsninger for bygget totalt. Det er klart at vi ikke kan kompromisse på de spesielle kravene det stilles til å drive barnehage og skole i Oslo.

Vi utreder nå forskjellige muligheter, og kommer tilbake så snart vi vet noe mer konkret om veien videre.

Bad news!

En av grunnene til at vi enda ikke har signert en utbyggingsavtale med eierne av Sporveisgata, er at vi har ventet på en detaljert beskrivelse av de tre delprosjektene (kjeller, loft og gymsal). Vår utleier valgte raskt å gi oss en fast leiepris, basert på erfaringsverdier fra lignende utbygginger, noe styret ved DSO aksepterte høsten 2016.

I går fikk vi helt overraskende beskjed om at utbyggingen av loftet vil koste MYE mer enn forventet i starten. Så mye mer at eieren (som bærer risikoen) nå setter ned foten. Han vil ikke bygge ut loftet, da kostnadene per kvadratmeter overstiger alt han hittil har bygget. Vi går derfor ut fra at det ikke blir noen byggestart denne sommeren.

Både styret ved skolen og ‘baugruppen’ tar dette til etterretning og bruker noen dager på å se hva dette betyr for prosjektet som helhet. Så, følg med…

Bekanntlich war ein Grund, warum wir mit unserem Vermieter noch keinen Bauvertrag geschlossen hatten, dass wir auf die detaillierten Beschreibungen und Pläne der drei Teilprojekte gewartet hatten (Loft, Keller und Turnhalle). Der Geschäftsführer der Eigentümerfirma von Sporveisgata 20 hatte uns sehr früh eine feste Mietsumme für den Ausbau angeboten, womit der Vorstand im Herbst 2016 auch einverstanden war.

Gestern hat uns der Eigentümer nun völlig überraschend mitgeteilt, dass der Dachbodenausbau nicht (zu den geschätzten Kosten) möglich sei und es auch an anderen Stellen des Projekts erhebliche Probleme gebe, weshalb er „die Notbremse zieht“ und den Ausbau nicht wie diskutiert durchführen wird. Wir gehen deshalb davon aus, dass es diesen Sommer keinen Aus- oder Umbau geben wird.

Die Vorstand und seine Baugruppe werden nun überlegen, ob/wie das Projekt eventuell in abgeänderter Form doch noch realisierbar ist und welche Alternativen es gibt. Bleiben Sie dran…

To-fase-utbygging

NarkostripenEtter et møte med entrepenør og eier denne uken, ser det ut til at vi kan se frem mot en utbygging av Sporveisgata i to faser.

Hvis vi blir enige, kan første fase starte i sommerferien 2017, og den vil da omfatte utbygging av kjelleren (3 barnehagegrupper) og loftet (lærer-arbeidsplasser). Fase to er tenkt å starte i sommerferien 2018, og planen er da å bygge ut skolegården og gymsalen med tilhørende uteområder.

Dersom dette lar seg realisere, vil driften av skole, barnehage og AKS neste skoleår bli opprettholdt noenlunde som normalt, da disse arbeidene i stor grad vil bli utført ‘fra baksiden’ (se foto). Vi avventer en tidsplan fra entreprenør som gir oss svar på når de forskjellige fasene er tenkt ferdigstilte.

Nach einem Treffen mit unserem Besitzer und dem Ausbauer diese Woche, sieht es so aus, als ob die Baumassnahmen in Sporveisgata in 2 Phasen geteilt werden können:

Phase 1: Keller (3 KiGa-Gruppen) und Dachboden (Lehrer-Arbeitsplätze) (evt. schon ab Sommerferien 2017)
Phase 2: Turnhalle und Schulhof (ab Sommerferien 2018)

Dies würde bedeuten, dass der Schulbetrieb im nächsten Schuljahr relativ normal weiterlaufen könnte, da die Arbeiten grösstenteils von der Rückseite getätigt werden (siehe Foto). Der Zeitplan wird uns in den nächsten Wochen einen Hinweis darauf geben, wann die Arbeiten bestenfalls fertiggestellt werden könnten.

 

Bauen – nicht bauen – bauen – nicht…

Målinger skole

Mange lurer nå på hvordan det egentlig går med utbyggingsplanene i Sporveisgata. «BLIR det byggestart i år, eller utsettes det til senere?»

Vi jobber for å få til et godt produkt for skolens behov. Her handler det mye om å ha riktige forventninger og å sette seg realistiske mål. Realiteten på loftet har vist seg å være at ventilasjonsanlgget er stort (se forrige blogginnlegg) og må tilpasses ny teknologi og delvis plasseres et annet sted, slik at vi får plass til moderne arbeidsplasser for lærerne ved skolen. Denne prosessen tar dessverre lenger tid enn vi (alle) trodde.

Entreprenøren regner og beregner, arkitekten måler og tegner. Og vi venter og venter…

Per i dag ser det ut til at prosjektet blir delt i to – med fokus på loft og kjeller først, og gymsal til neste år.

MEN, så lenge alle disse beregningene må med i kravspesifikasjoner, tidsplan og kontrakt, er disse foreløpig ikke klare. Med den følge at vi ikke enda vet når første spadetak kan tas.

Denne gang er altså NO news THE news, dessverre…

Viele von Euch fragen sich (und mich), wie es nun mit dem Ausbau in Sporveisgata weitergeht: “WIRD diese Jahr noch gebaut, oder werden die Ausbaumaßnahmen auf nächstes Jahr verschoben?“

Wir versuchen vor allem, ein gutes Ergebnis zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen. Dabei geht es darum, Erwartungen zu klären und realistische Ziele zu setzen. Die Realität ist sicherlich, dass das Teilprojekt Loft/Lüftungsanlage eine sehr viel größere Herausforderung ist als gedacht. Ein Loft voller Rohre (siehe letzter Blog) soll in moderne Arbeitsplätze für die Lehrer an der DSO umgebaut werden. Wohin dann mit der Lüftungsanlage? Und wie kann die Anlage mit neuer Technologie kleiner gemacht werden? Dies beschäftigt die Ingenieure und Architekten seit Wochen, und der Prozess scheint – zumindest aus unserer Sicht – ein bisschen zu langsam voran zu gehen.

Der Ausbauer rechnet und berechnet, die Architekten zeichnen und bemessen. Und wir warten und warten…

Status heute ist, dass das Projekt wahrscheinlich in zwei geteilt wird – zuerst Loft und Keller, und dann in einem Jahr die lange ersehnte Sporthalle.

Da alle diese ‚wenn und abers‘  Bedingungen für Vertrag, Zeitplan und Spezifikationen sind, liegen diese uns noch nicht vor. Wir wissen deshalb immer noch nicht, wann der erste Spatenstich vorgenommen werden kann.

NO news ist also dieses Mal THE news…

Ny entreprenør

Vår utleier/eier har av ulike årsaker engasjert en ny entreprenør til å gjennomføre byggetiltakene i Sporveisgata 20. Dette har vært med på å forsinke detaljplanleggingen av prosjektet noe. Og fordi fremdriftsplanen er en viktig komponent i den nye leieavtalen, er denne enda ikke blitt signert. Vi setter pris på at entreprenøren er grundig og velger å bruke tid på planleggingen av de ulike tiltakene på DSO. Bildene fra loftet illustrerer at det er mange utfordringer som skal løses… Planen er fremdeles å starte med gravearbeidene denne sommeren. Stay tuned! 

Unser Vermieter/Eigentümer hat aus verschiedenen Gründen einen neuen Generalunternehmer beauftragt, die Maßnahmen in Sporveisgata 20 durchzuführen. Dies hat die Detailplanung etwas verzögert, und da die Pläne wichtige Bestandteile des neuen Mietvertrages sind, konnte dieser bisher noch nicht unterzeichnet werden. Wir befürworten diese gründliche Planung der verschiedenen Maßnahmen, und die Bilder vom Speicher geben einem einen Hinweis darauf, welche Herausforderungen zu lösen sind…  Wir warten den Fahrplan mit Spannung ab und rechnen immer noch mit Baubeginn in diesem Sommer. Stay tuned!

Skattespørsmålet…

index

Vi gleder oss nå over at Skatt Øst har gitt oss en positiv tilbakemelding på vårt skattetekniske spørsmål. Dette var en viktig forutsetning for at vi kan gå videre med utbyggingsprosessen av skolen og barnehagen.

Nå samarbeider vi med eier og entrepenør bl.a. om å beskrive de forskjellige delprosjektene. Denne dokumentasjonen er et viktig grunnlag for den praktiske prosessen gjennom byggefasen. Foreløpig har vi tro på at vi kan starte utbyggingen i år.

Wir freuen uns über gute Nachrichten von Skatteetaten, die uns bestätigen, dass die Steuerfrage gelöst ist. Dies war eine wichtige Vorbedingung für den Ausbau der Schule und des Kindergartens.

Nun arbeiten wir an den Verträgen mit dem Eigentümer und dem Generalunternehmer, u.a. an einer detaillierten Beschreibung der verschiedenen Teilprojekte. Diese Dokumente sind wichtige Grundlagen auch für die praktische Zusammenarbeit während der Bauphase. Derzeit sieht es ganz danach aus, dass der Ausbau noch dieses Jahr erfolgen kann.